Chlorek choliny / Witamina B4

Chlorek choliny 60%, nośnik roślinny – kolba kukurydzy, jest dodatkiem paszowym używanym do produkcji premiksów i paszy kombinowanej w celu urozmaicenia i zbilansowania racji pokarmowej dla bydła i drobiu.  

Dodatek paszowy zawiera nie mniej niż 60% chlorku choliny otrzymanego sztucznie, połączonego w postaci płynnej z nośnikiem roślinnym oraz wysuszonego. Zawiera 40% kolby kukurydzy będącej wypełniaczem. Dodatek paszowy chlorek choliny 60% jest źródłem choliny. Cholina jest istotnym związkiem w budowie i zachowaniu struktury komórkowej oraz spalaniu tłuszczu. Cholina jest substancją, za pośrednictwem której acetylocholina będąca podstawowym neuromediatorem tkanek mięśniowych jest wytwarzana w organizmie zwierząt. Zaopatruje organizm również w źródła grup metylowych. 
Chlorek choliny przyśpiesza przyrost masy ciała u bydła i drobiu, wspiera pracę układu odpornościowego, polepsza jakość oraz zwiększa ilość jajek ściółkowych oraz masę mięsną. Chlorek choliny jest konieczny do budowy i zachowania stabilności struktury komórkowej, a także niezbędny do normalnego rozwoju układu kostnego i tkanki chrząstkowej oraz zapobiegania dystrofii tkanki chrząstkowej i kości u brojlerów.   
Zalecone dawki chlorku choliny 60% dla poszczególnych grup bydła i drobiu:

BYDŁO I DRÓB Dawka, g/Т
Maciory 200
Prosięta 150
Tuczniki 300
Kury nioski na fermie przemysłowej 250
Kury nioski, kury mięsne 500
Brojlery 500

Specyfikacja

Nazwa produktu Chlorek choliny 60%
Krótki opis Żółto-brązowy proszek o słabym charakterystycznym zapachu amoniaku, pochłaniający wodę, rozpuszczalny w wodzie i etanolu.
Podstawowe wskaźniki Zawartość chlorku choliny nie mniej niż 60 % 
Zawartość nośnika roślinnego nie więcej niż 40 %

Chlorek choliny 60 % jest w postaci stałej oraz kompatybilny ze składnikami paszy kombinowanej, dodatków białkowo-witaminowo-mineralnych oraz premiksów. Dawka chlorku choliny 60 % nie może przekraczać 20% podczas produkcji domieszek, w skład których wchodzą witaminy i składniki mineralne w wysokim stężeniu, ponieważ nie jest kompatybilna z utleniaczami.