Fosforan monowapniowy – odfluorowany fosforan paszowy jest używany jako suplement diety dla bydła i drobiu. Fosforan monowapniowy uzupełnia niedobór składników mineralnych (fosforu i wapnia) w diecie bydła. Przyśpiesza przemianę materii u bydła i drobiu, wzmacnia ich układ odpornościowy oraz układ rozrodczy.

Z reguły bydło i drób otrzymują mniej fosforu niż potrzebują. Zawartość fosforu w paszach pochodzenia roślinnego pokrywa jedynie 30% zapotrzebowania na ten pierwiastek. Ponadto, jedynie 50% tej kwoty ulega trawieniu, tak jak rośliny i zwierzęta potrzebują spożywania fosforu w różnych postaciach. Z badań wynika, że fosfor pozyskiwany z fosforanu monowapniowego ulega lepszemu trawieniu w organizmie zwierząt w stosunku do fosforu zawartego w innych fosforanach paszowych. Ponadto zaopatruje on organizm w wapń. Dodany do mieszanek paszowych fosforan monowapniowy przyśpiesza przyrost masy ciała u bydła i drobiu o 5-12%. Jest bardziej skuteczny niż podobne dodatki używane w rolnictwie. Pasze zawierające fosforan monowapniowy są bardziej korzystne pod względem biologicznym, energetycznym i ekonomicznym.