L – Lizyna HCl

Chlorowodorek lizyny (L – Lizyny) jest aminokwasem niezbędnym, zawartym w białkach; stanowi centrum aktywne w enzymach oraz pełni kluczową rolę w kształtowaniu kości i tkanki chrzęstnej. W postaci białego lub jasnobrązowego krystalicznego proszku, dobrze rozpuszczalny w wodzie, słabo rozpuszczalny w alkoholu oraz nierozpuszczalny w eterze.

Specyfikacja

Wskaźnik NORMA
Wygląd Biały lub jasnobrązowy proszek
Zawartość L – Lizyny w produkcie 78.5 %
Chlorowodorek lizyny (w postaci suchego proszku), % ≥ 98.5
Skręcalność właściwa +18.0° - +21.5°
Straty przy zapaleniu, % ≤ .0
Pozostałości po zapaleniu, % ≤ 0.3
Zawartość amonu (NH4+), % ≤ 0.04
Zawartość arsenu (As), % ≤ 0.0002
Zawartość metali ciężkich (ekwiwalent Pb), % ≤ 0.003
pH 5.0 - 6.0

Aplikacja

Chlorowodorek lizyny (L – Lizyny) jest używany do zbilansowania racji pokarmowych dla bydła i drobiu.