L – Treonina paszowa 98,5 %

Treonina paszowa jest białym proszkiem krystalicznym zawierającym nie mniej niż 98.5 % substancji czynnej. Jest wysokooczyszczona, ze znikomą zawartością pyłu oraz substancji lotnych.

Treonina (L – Treonina paszowa) bierze udział w biosyntezie białek naturalnych oraz jest aminokwasem niezbędnym. L – treonina wpływa na przyrost masy mięśniowej oraz zwiększenie wydajności produkcji mięsa. Jest również jednym z kilku możliwych prekursorów mniej istotnego kwasu glikolowego syntezowanego przez organizm zwierzęcy, stąd treonina uczestniczy w regulacji czynności przewodu pokarmowego.

Specyfikacja

Wskaźnik NORMA
Wygląd BIAŁY proszek krystaliczny w kształcie rombu
Zawartość substancji wzorcowej, % ≥ 98.50
Skręcalność właściwa -26° ~ -29°
Straty przy zapaleniu, % ≤ 1.0
Pozostałości spalania, % ≤ 0.3
Zawartość arsenu (As), % ≤ 0.0002
Zawartość metali ciężkich (Pb), % ≤ 0.0003

Aplikacja

  • Wiele rodzajów zbóż oraz składników paszowych charakteryzuje się niską zawartością treoniny, stąd istnieje potrzeba jej dodawania w celu uzupełnienia jej niedoboru. Jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy podstawę zbilansowanych racji pokarmowych stanowi pszenica, jęczmień i sorgo. Treonina jest zazwyczaj drugim aminokwasem ograniczającym w tego typu zbożach.
  • Brak treoniny uniemożliwia optymalne wykorzystanie zasobów paszowych w fermach prowadzących chów trzody chlewnej. Dodawanie czystych aminokwasów do racji pokarmowych dla trzody chlewnej pozwala na zredukowanie zawartości białek bez spowalniania procesu przyrostu ciała oraz poprawia wykorzystanie paszy. Powszechnie uznaje się, że dążąc do zminimalizowania tkanki tłuszczowej u trzody chlewnej (optymalizacji stężenia białek) zapotrzebowanie na aminokwasy jest większe niż w przypadku dążenia do osiągnięcia maksymalnej prędkości i skuteczności przyrostu ciała. W niektórych przypadkach istnieje tendencja do zwiększenia tkanki tłuszczowej poprzez używanie racji pokarmowej, w skład której wchodzi obniżona zawartość białek oraz aminokwasowe dodatki paszowe. W przemyśle drobiowym szczególną uwagę poświęca się redukcji zawartości białek poprzez dodawanie aminokwasów, które zapewniają maksymalny remont stada oraz maksymalną produkcję jajek ściółkowych przez kury nioski. Tego typu dodane stężenia aminokwasów również optymalizują przyrost masy ciała oraz przetwarzanie paszy w organizmie brojlerów. Metionina oraz lizyna jest pierwszym i drugim aminokwasem ograniczającym w przemyśle drobiowym; treonina dodawana do paszy przeznaczonej dla brojlerów i kur niosek zawierającej metioninę i lizynę jest również skuteczna, zwłaszcza na wczesnym etapie wzrostu.
  • Preparat jest dodawany do pasz dla zwierząt, premiksów oraz dodatków paszowych przez zakłady pasz i fermy. Ilość dodawanej treoniny zależy od gatunku i wieku zwierząt gospodarskich, w tym drobiu, oraz jest określona zgodnie z obowiązującymi normami.