L – Tryptofan paszowy 98,0 %

L – Tryptofan paszowy 98,0% jest używany jako dodatek do premiksów oraz zbilansowania racji pokarmowej dla trzody chlewnej i drobiu. 

Biodostępność, substancja czynna: Dodatek paszowy L – Tryptofan zawiera substancję czynną – L – Tryptofan (nie mniej niż 98 %) otrzymywaną na drodze syntezy mikrobiologicznej oraz wodę (nie więcej niż 2 %).

L – Tryptofan jest zawarty w wielu białkach uczestniczących w metabolizmie wapnia oraz pobudza wzrost kości oraz rozwój układu kostnego; inicjuje podział komórek oraz syntezę nukleotydów, białek, hormonów oraz przeciwciał, a także wzmacnia układ odpornościowy organizmu.

Opis:
Występuje w postaci proszku w formie jasnożółtego mikrogranulatu, mało rozpuszczalny w wodzie.

Aplikacja

L – Tryptofan jest używany jako dodatek do premiksów oraz zbilansowania racji pokarmowej dla trzody chlewnej i drobiu.
L – Tryptofan zawiera wszystkie składniki paszowe, leki i inne dodatki paszowe. 

Przygotowanie paszy:
L – Tryptofan jest dodawany do premiksów i pasz przez zakłady produkcyjne premiksów/pasz kombinowanych lub sklepy paszowe oraz fermy stosujące odpowiednie technologie produkcji mieszanek paszowych. Ilość dodawanych aminokwasów zależy od poziomu białek w paszach kombinowanych oraz zawartości aminokwasów w składnikach.