Metionina (DL – 2 – amino – 4 – kwas izowalerianowy, DL – metionina, α – amino – Y – kwas metylomasłowy) należy do grupy aminokwasów zawierających siarkę oraz jest aminokwasem niezbędnym dla bydła i drobiu. Metionina paszowa jest produktem syntetycznym wyprodukowanym przy użyciu środków chemicznych. Jest używana w racjach pokarmowych dla bydła i drobiu jako dodatek paszowy, zwłaszcza w przypadku niedoboru metioniny w paszach zawierających surowce pochodzenia zwierzęcego. Zbilansowana pasza decyduje o potencjale genetycznym i produktywności drobiu. Metionina odgrywa zasadniczą rolę w przemianie materii, przyroście masy mięśniowej oraz przyczynia się do szybkiego wzrostu młodych zwierząt. Brak metioniny prowadzi do spowolnienia tempa wzrostu, zaburzeń rozwoju upierzenia, zaniku mięśni, stłuszczenia wątroby oraz osłabienia kości.

Specyfikacja

WSKAŹNIK NORMA
Wygląd Proszek krystaliczny
Ułamek wagowy metioniny, % ≥ 99
Ułamek wagowy wody i składników lotnych, % ≤ 0.3
Ułamek wagowy popiołu, % ≤ 0.5
Ułamek wagowy pozostałości po przesianiu przez sito o oczku Ø d=1 mm, % ≤ 0.5
Zawartość związków cyjanku, mg/kg ≤ 2
Zawartość arsenu, mg/kg ≤ 2
Zawartość fluoru, mg/kg ≤ 100
Zawartość ołowiu, mg/kg ≤ 5
Zawartość kadmu, mg/kg ≤ 0.3
Zawartość rtęci, mg/kg ≤ 0.1